MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1 TARAFLAR
1.1 SATICI:
ÜNVANI: YOYOJUNIOR AYAKKABI İMALATI Bilg Yaz Hiz San ve Tic. Ltd Şti.
ADRES: Kızılsaray mahallesi 64 sokak no 4B Muratpaşa ANTALYA
TELEFON: 0531 261 61 69
1.2 ALICI:
ADI SOYADI/ ÜNVANI:
ADRES:
TELEFON:
E-POSTA:
2 KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.yoyojunior.com web sitesinden elektronik
ortamda sipariş verdiği, ön bilgilendirme formu ile sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine
sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
ALICI, satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa
konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri
elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince
kabul ve beyan eder. www.yoyojunior.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme
ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
3 ÜRÜN BİLGİLERİ:
ÜRÜN ADI
ADET
SATIŞ BEDELİ
ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI
Ürünün Toplam Fiyatı:
Ürünün Toplam Vergisi (KDV):
Toplam Kargo Ücreti:
Toplam Teslim Fiyatı:
Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli
www.yoyojunior.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu
sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
4 ÜRÜNÜN TESLİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
4.1. Ürün, kargo şirketi marifetiyle, ALICI`nın ön bilgilendirme formunda ve işbu sözleşmede
teslimini talep etmiş olduğu ……………………………………………… adresinde
…………………………. isimli kişiye teslim edilecektir.
4.2. Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması
durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.
ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden
SATICI sorumlu değildir.
4.3. Teslimat, stoğun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra
en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren en geç yasal 30 (Otuz) günlük süre
içinde teslim eder. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen
haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi
olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu
ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu
ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde
ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.4. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için “Ön Bilgilendirme Formu”nun ve işbu Mesafeli Satış
Sözleşmesi’nin ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin ALICI’nın
tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez
veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul
edilir.
5 ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
5.1. ALICI, bildirdiği teslimat adresine ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan
teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.
5.2. Ürünün ALICI’ya tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması
nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI
kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle
yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.
5.3. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz
oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan
mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki
kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme
işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili
hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince
belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip
edebilir.
5.5. ALICI`nın kredi kartı ile ödeme yaparak verdiği siparişi cayma hakkını kullanarak veya işbu
sözleşmede belirtilen başka herhangi bir sebeple iptal etmesi halinde, ALICI, SATICI tarafından
kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama
sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına
yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için
SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6 SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve
varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
6.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 
6.3. SATICI, ALICI’nın hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ürünü teslim
aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde (7. maddede sayılan cayma hakkının
kullanılamayacağı ürünler dışında) sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve ALICI’nın
cayma bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde ürünü
iade edebileceğini kabul ve beyan etmektedir. SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin
bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde bedel iadesi işlemini tüketicinin
satın alma yöntemine uygun olarak gerçekleştirecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün
teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.
6.4. SATICI ürünün ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan
ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa
emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına
kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen
bedel 14 (ondört) gün içinde iade edilir.
7 CAYMA HAKKI
ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından
kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre
içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması yeterli olmakla birlikte cayma hakkının
kullanıldığının ispatı ALICI’ya aittir.
Kullanım talimatlarına aykırı olarak kullanılan, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen
veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı
kullanılamaz.
Cayma hakkının kullanılması halinde;
a) 3 kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV
ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal
ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi
gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği
takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz olarak
teslim edilmesi gerekmektedir.
ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde ürünü SATICI’ya
iade etmekle yükümlüdür. SATICI da cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14
(ondört) gün içinde bedel iadesi işlemini tüketicinin satın alma yöntemine uygun olarak
gerçekleştirecektir. ALICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliklere aykırı
hareket etmesi halinde SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür
8 TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın
kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı
sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve
vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde
düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını
ödemeyi kabul eder.
9 YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen
değere kadar tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki
Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
10 YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin
tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI
tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini
sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI
YOYOJUNIOR AYAKKABI İMALATI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ